Elektronikk

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) kan leveres gratis flere steder, blant annet til våre gjenvinningsstasjoner eller til vår rullende gjenvinningsstasjon – Miljøbilen. Du kan også levere EE-avfall gratis til elektronikkbutikker. Les mer om hva du kan levere til gjenvinningsstasjonene her.

EE-avfall er alt avfall som benytter strøm enten via ledning eller batterier. EE-avfall må ikke kastes i restavfallet da EE-avfall inneholder mange sjelden og viktige materialer. I tillegg inneholder en stor del av EE-avfall miljøfarlige stoffer.

Ja takk
 • Lamper
 • Kjøkkenmaskiner
 • Elektriske verktøy og redskaper
 • Husholdningsapparater
 • PC, datakomponenter og IT-utstyr
 • Blinkesko
 • Elektriske leker
 • Kameraer
 • Radioer og musikkanlegg
 • Kabler og ledninger
 • Hvitevarer
 • TVer og skjermer

Nei takk
 • Emballasje

Hva skjer med avfallet?

Elektronisk avfall blir transportert til Stena Recycling på Ausenfjellet. Her blir elektronikken miljøsanert, slik at miljøstoffer blir forsvarlig håndtert. Deretter blir avfallet demontert og kvernet til mindre biter. Etter kverningen blir ulike materialer sortert ut for å bli gjenvunnet i nye produkter, dette inkluderer blant annet: glass, plast, jern, aluminium, kobber og gull. Av alt elektronisk avfall Follo Ren sender til Ausenfjellet bli 2 % gjenbrukt. 80 % går til materialgjenvinning. 13,8 % blir energigjenvunnet. 4,2 % blir lagt på deponi.

Datalagring

På alle våre gjenvinningsstasjoner er det en egen låsbar container til innlevering av lagringsmedier, harddisker, mobiler og lignende. Av sikkerhetsmessige grunner står ikke disse containerne lett tilgjengelig på stasjonene, kontakt derfor våre ansatte hvis du har lagringsmedier du ønsker å kaste.

Ja takk
 • Mobiltelefoner
 • Laptoper
 • Nettbrett
 • Harddisker
 • SSD-disker
 • Minnekort
 • Minnepenner
 • Disketter
 • CD/DVD

Nei takk
 • Datakomponenter uten lagringsmedier
 • Kabler

Hva skjer med avfallet

Den låsbare containeren blir hentet at Stena Recycling av personell med sikkerhetsklarering, og sendes til et spesialanlegg for destruksjon av lagringsmedier. Containeren forblir låst frem til den ankommer anlegget, hvor alle data destrueres på en sikker og miljøvennlig måte. Etter at data er forsvarlig destruert blir komponentene enten gjenbrukt eller materialgjenvunnet.