Metall

Metall kan leveres gratis til miljøhus. Du kan også levere metall gratis til våre gjenvinningsstasjoner og Miljøbilen. I miljøhuset kan du ikke levere store metallgjenstander over 1 meter.

Ja takk
 • Stekepanner
 • Kjeler
 • Bestikk
 • Kniver
 • Kjøkkenredskaper
 • Rør
 • Verktøy (ikke el-verktøy)
 • Skruer, spiker, bolter o.l.
 • Småinventar av metall

Nei takk
 • Store metallgjenstander over 1 meter (kan leveres til gjenvinningsstasjon)
 • Metallemballasje (skal i egen container for metallemballasje)

Metall

Metall kan leveres til våre gjenvinningsstasjoner eller miljøbilen. Metall er produkter laget av blant annet jern, stål, aluminium, kobber, messing, tinn, bly, jern og stål. Emballasje laget av metall skal leveres som metallemballasje.

Visste du at?
Hvis mesteparten av et produkt består av metall kan du kaste dette i metallcontaineren på våre gjenvinningsstasjoner, selv om det også består av mindre deler plast, trevirke ol.

Ja takk
 • Stekepanner
 • Felger
 • Skilt
 • Rør
 • Bestikk
 • Gassgrill
 • Kniver
 • Møbler av metall
 • Barnevogner
 • Verktøy (som ikke går på strøm)

Nei takk
 • Metallemballasje
 • Produkter hvor metall utgjør kun en liten del

Hva skjer med avfallet?

Metall fra gjenvinningsstasjonene blir fraktet til Norsk Gjenvinning sitt anlegg på Øra i Fredrikstad. Her blir metallet kvernet og sortert etter type, og solgt videre som råvare til ny produksjon. Metall er en av de materialene det er lettest å gjenvinne, samtidig som det gir mer miljøgevinst å bruke gjenvunnet metall fremfor å hente ny råvare fra jorda. Materialgjenvinningsgraden på metall er 82 prosent.