Metall

Metall kan leveres gratis til miljøhus. Du kan også levere metall gratis til våre gjenvinningsstasjoner og Miljøbilen. I miljøhuset kan du ikke levere store metallgjenstander over 1 meter.

Ja takk
 • Stekepanner
 • Kjeler
 • Bestikk
 • Kniver
 • Kjøkkenredskaper
 • Rør
 • Verktøy (ikke el-verktøy)
 • Skruer, spiker, bolter o.l.
 • Småinventar av metall

Nei takk
 • Store metallgjenstander over 1 meter (kan leveres til gjenvinningsstasjon)
 • Metallemballasje (skal i egen container for metallemballasje)