Isolasjon

Isolasjon av mineralull, som glassull eller steinull, skal sorteres i egen container på gjenvinningsstasjonen.

Ja takk
 • Glassull (Glava o.l.)
 • Steinull (Rockwool, Paroc o.l.)
 • Steinullsplater
 • Mineralull

Nei takk
 • Annet bygg- og rivningsavfall
 • Emballasje
 • Isopor

Hva skjer med avfallet

Containere med isolasjon blir transportert til et godkjent deponi.

Bromerte flammehemmere

Avfall som inneholder bromerte flammehemmere er definert som farlig avfall og kan leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner. Bromerte flammehemmere er stoffer som er tilsatt materialer for å hindre brann eller spredning av brann. Bromerte flammehemmere er brukt som brannhemmere i isolasjon. Er du i tvil om avfallet ditt inneholder bromerte flammehemmere? Ta kontakt med betjeningen på våre gjenvinningsstasjoner og de vil hjelpe deg.

Eksempler på avfall med bromerte flammehemmere
 • EPS – Isolasjonsplater
 • XPS – Isolasjonsplater
 • PE-skum
 • Cellegummi
 • Isoporlignende materialer med farger

Nei takk
 • Hvit vanlig isopor

Hva skjer med avfallet?

Bromerte flammehemmere blir destruert i godkjente forbrenningsanlegg. Her brennes avfallet ved svært høye temperanturer.