Gravemasser

Gravemasser er naturlige masser som ikke er forurenset eller på noen måte bearbeidet. Gravemasser leveres til våre gjenvinningsstasjoner.

Ja takk
  • Jord
  • Stein
  • Grus
  • Sand
  • Torv
  • Mose

Nei takk

Ved levering over 50 kg gravemasser vil det bli et tillegg i prisen, se prisliste her.

Hva skjer med avfallet?

Gravemasser blir transportert til Vormsund for behandling. På behandlingsanlegget til AF Decom blir stein, grus og pukk gjenvunnet. For at dette skal bli gjenvunnet må det først sorteres ut ifra størrelse, deretter blir det renset for eventuelle giftstoffer. Videre blir andre avfallstyper, som f.eks metall, sortert ut.

Når gravemassene er ferdig behandlet kan det benyttes som fyllmasse i ulike prosjekter. 80 % av gravemassene blir gjenvunnet. 20 % av massene går til deponi.