Isolasjon

Isolasjon av mineralull, som glassull eller steinull, skal sorteres i egen container på gjenvinningsstasjonen.

Ja takk
  • Glassull (Glava o.l.)
  • Steinull (Rockwool, Paroc o.l.)
  • Steinullsplater
  • Mineralull

Nei takk
  • Annet bygg- og rivningsavfall
  • Emballasje
  • Isopor

Hva skjer med avfallet

Containere med isolasjon blir transportert til et godkjent deponi.