Gips

Gips leveres til våre gjenvinningsstasjoner, enten hele plater eller småbiter. Maling, tapet, skruer og beslag trengs ikke å fjernes før innlevering. NB: Gipsplater med fliser leveres i egen container på gjenvinningsstasjonen.

Hva skjer med avfallet?

Gipsen blir sendt til et gjenvinningsanlegg i Fredrikstad. Her blir metaller, treverk og papp skilt ut. Deretter blir gipsen kvernet og går videre som råmateriale til produksjon av ny gipsplater. Gips har en gjenvinningsgrad på 100 prosent.

Gipsplater med fliser

Gipsplater med fliser kan leveres til våre gjenvinningsstasjoner, enten hele plater eller småbiter. Gipsplater med fliser skal leveres i egen container merket «Gipsplater med fliser», det skal ikke leveres i container merket «Gips».

Hva skjer med avfallet?

Kombinasjonen gips med fliser går ikke å skille i sorteringsanlegg. Dette leveres til eget godkjent deponi for gipsholdige produkter.