Fremmede arter

Fremmede arter (også kjent som invaderende arter og hagerømlinger) er plantearter som regnes som en trussel mot naturmangfoldet og kan skade naturen på ulike måter. Dette er ofte importerte plantearter som ikke tilhører den norske floraen. De kan ødelegge jordsmonn, fortrenge og utkonkurrere den lokale floraen. Fremmede arter kan også ha med seg sykdommer og insekter som ytterligere ødelegger norsk natur.

For mer informasjon om hvordan du kan unngå spredning av fremmede arter, les hagevettreglene fra Miljødirektoratet.

Slik gjør du

Har du fremme arter i din hage som du skal bli kvitt, må disse leveres til gjenvinningsstasjonen. Ikke kast de i naturen eller i komposten, da det vil kunne føre til spredning. Pakk plantene inn i søppelsekker, slik at plantefrøene ikke blir spredt lags veien til gjenvinningsstasjonen. På gjenvinningsstasjonen finner du en egen container merket «Fremmede arter».

Eksempler på fremmede arter
  • Hagelupin
  • Kjempespringfrø
  • Kjempebjørnekjeks
  • Tromsøpalme
  • Kanadagullris

Ikke fremmede arter
  • Ugress
  • Løvetann

For komplett oversikt over alle fremmede arter, se artsdatabanken:
https://www.artsdatabanken.no/

Hva skjer med avfallet?

Follo Ren sender fremmede arter til energigjenvinning ved forbrenning, slik at de ikke blir spredt ut i naturen.