Metall

Metall kan leveres til våre gjenvinningsstasjoner eller miljøbilen. Metall er produkter laget av blant annet jern, stål, aluminium, kobber, messing, tinn, bly, jern og stål. Emballasje laget av metall skal leveres som metallemballasje.

Visste du at?
Hvis mesteparten av et produkt består av metall kan du kaste dette i metallcontaineren på våre gjenvinningsstasjoner, selv om det også består av mindre deler plast, trevirke ol.

Ja takk
 • Stekepanner
 • Felger
 • Skilt
 • Rør
 • Bestikk
 • Gassgrill
 • Kniver
 • Møbler av metall
 • Barnevogner
 • Verktøy (som ikke går på strøm)

Nei takk
 • Metallemballasje
 • Produkter hvor metall utgjør kun en liten del

Hva skjer med avfallet?

Metall fra gjenvinningsstasjonene blir fraktet til Norsk Gjenvinning sitt anlegg på Øra i Fredrikstad. Her blir metallet kvernet og sortert etter type, og solgt videre som råvare til ny produksjon. Metall er en av de materialene det er lettest å gjenvinne, samtidig som det gir mer miljøgevinst å bruke gjenvunnet metall fremfor å hente ny råvare fra jorda. Materialgjenvinningsgraden på metall er 82 prosent.

Dekk

Bildekk kan leveres enten med eller uten felg, eventuelle løse felger sorteres som metall. Utslitte dekk kan også leveres til dekkforhandlere.

Ja takk
 • Bildekk m/u felg
 • Traktordekk uten felg
 • Lastebildekk uten felg
 • Sykkeldekk
 • Motorsykkeldekk

Nei takk
 • Traktordekk med felg
 • Lastebildekk med felg
 • Belter til gravemaskin eller snøskuter
 • Skytematter
 • Dekk fra husker

Hva skjer med avfallet?

Bildekk med og uten felg hentes av Nocas AS og fraktes til deres anlegg i Oppaker, Nes kommune. Her blir dekk skilt fra felg. Felgene blir materialgjenvunnet som metall. Dekkene kan ombrukes slik de er. Dekk som ikke kan ombrukes sendes til energigjenvinning ved forbrenning. Materialgjenvinningsgraden er 56 prosent. 3,5 prosent gjenbrukes og 40,5 prosent energigjenvinnes.