Farlig avfall

Farlig avfall leveres enten til våre gjenvinningsstasjoner eller til Miljøbilen. Les mer om levering til gjenvinningsstasjonene her.

Farlig avfall er avfall som inneholder miljø- og helsefarlige stoffer. Disse stoffene må ikke komme ut i naturen og må behandles forsvarlig. Alt farlig avfall som leveres inn må være i original emballasje eller tydelig merket. Påse at emballasjen er tett. Ta kontakt med våre ansatte hvis du er usikker på hvordan du skal håndtere farlig avfall.

Ja takk
 • Vannbasert og oljebasert maling
 • Oljer
 • Løsemidler
 • Kosmetikk, parfyme og neglelakkfjerner
 • Rengjøringsmidler (såper, bilshampoo, avfettningsmidler, sølvpuss)
 • Salmiakk og klorin
 • Plantevernmidler
 • Spraybokser (hårspray, insektsspray, spraymaling o.l.)
 • Lakk
 • Lim og klebemidler
 • White spirit
 • Aceton
 • Frostvæske
 • Terpentin
 • Tennvæske
 • Vindusspylervæske
 • Etanol og metanol
 • Rødsprit
 • Tennvæske
 • Silikon, akryl og fugemasse
 • Trykkfarge
 • Tonerkassetter og blekkpatroner
 • Batterier
 • Bilbatterier
 • Brannslukningsapparat
 • Bromerte flammehemmere
 • Gassbeholdere
 • Gulvbelegg
 • Impregnert trevirke (eldre type)
 • Lyspærer og lysstoffrør
 • Asbest

Nei takk
 • Tom emballasje
 • Ammunisjon
 • Eksplosiver
 • Udetonert fyrverkeri
 • Smittefarlig avfall
 • Medisiner

Hva skjer med avfallet?

Farlig avfall blir sortert, pakket og deklarert på våre gjenvinningsstasjoner. Videre sendes farlig avfall til 19 ulike gjenvinningsanlegg. Materialgjenvinningssgraden på farlig avfall er 18 prosent. 78 prosent blir energigjenvunnet. Fire prosent går til deponi.

Ammunisjon og eksplosiver

Det er ikke tillatt å levere ammunisjon eller eksplosiver til gjenvinningsstasjonene. Avklar med politiet hvor du skal avlevere slikt avfall. Vi opplever med jevne mellomrom at kunder uanmeldt gjensetter ammunisjon og eksplosiver på våre gjenvinningsstasjoner. Dette medfører at stasjonene må evakueres og må holdes stengt inntil politiet har sikret eksplosivene. Slike hendelser blir politianmeldt.

Asbest

Asbest er et byggemateriale som er helseskadelig og er derfor farlig avfall. Asbest ble mye brukt som byggemateriale i ulke former frem til 1985, derfor vil flere oppleve å måtte håndtere asbest i oppussingsprosjekter.

Asbestprodukter som eternitt finnes som blant annet takplater, kledningsplater, rør og ventilasjonskanaler.

Asbest kan forårsake flere alvorlige sykdommer, blant annet kreft. Risikoen for helseskade oppstår først når asbestfibre løsner fra asbestmaterialet. Dette kan skje når asbestmateriale blir skadet. Derfor er det viktig å benytte riktig beskyttelsesutstyr nå du håndterer asbest. Les mer om arbeid med asbest (arbeidstilsynet)

Levere asbest

Asbest skal leveres til våre gjenvinningsstasjoner. Her kan du levere opp til 200 kg. På grunn av helsefaren rundt asbest er det viktig at du følger disse retningslinjene:

 • Asbest skal være pakket inn i to lag plast av typen bygningsplast. Plasten skal dekke hele asbestmaterialet.
 • Alle skjøter og bretter skal være tapet med sterk teip.
 • Maks 25 kg per kolli. Kolli med vekt over 25kg må leveres på pall, som kan løftes av gaffeltruck. Ved bruk av pall må det ligge et lag plast mellom pallen og asbest. Pallen og asbesten må ikke ha direkte kontakt.
 • Merkes tydelig med «Asbest».
 • Gi beskjed til våre ansatte at du kommer med asbest.
 • Alle emballasje for innpakning må kunden bekoste selv.

Over 200 kg

Har du mer enn 200 kg må dette leveres til Retura Østfold i Askim. Klikk her for veibeskrivelse.

Ved ankomst hos Retura Østfold oppgir du at er privatkunde fra Follo og du betaler som privatkunde. Ta vare på kvitteringen og søk refusjon hos oss. Klikk her for refusjonsskjema. Du vil få refundert behandlingskostnadene ved innlevering av inntil 1000 kg asbest til Retura Østfold. Transportkostnader må kunden dekke selv.

Ved levering til IØR/Retura gjelder følgende regler:

 • Asbestavfallet skal være stablet på pall.
 • Anbefalt makshøyde på pallen er 1 m.