Bromerte flammehemmere

Avfall som inneholder bromerte flammehemmere er definert som farlig avfall og kan leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner. Bromerte flammehemmere er stoffer som er tilsatt materialer for å hindre brann eller spredning av brann. Bromerte flammehemmere er brukt som brannhemmere i isolasjon. Er du i tvil om avfallet ditt inneholder bromerte flammehemmere? Ta kontakt med betjeningen på våre gjenvinningsstasjoner og de vil hjelpe deg.

Eksempler på avfall med bromerte flammehemmere
  • EPS – Isolasjonsplater
  • XPS – Isolasjonsplater
  • PE-skum
  • Cellegummi
  • Isoporlignende materialer med farger

Nei takk
  • Hvit vanlig isopor

Hva skjer med avfallet?

Bromerte flammehemmere blir destruert i godkjente forbrenningsanlegg. Her brennes avfallet ved svært høye temperanturer.