Spraybokser

Spraybokser er farlig avfall og kan leveres til miljøhuset. Spraybokser kan også leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner og Miljøbilen. Tomme spraybokser regnes også som farlig avfall og skal ikke kastes i restavfallet.

Ja takk
  • Rengjøringsspray
  • Hårspray
  • Aerosoler
  • Duftspray
  • Spraymaling
  • Insektsspray
  • Deodoranter på sprayboks