Rivemasser

Rivemasser er typisk avfall fra oppussing, rive- og konstruksjonsarbeid. Rivemasser skal levers til våre gjenvinningsstasjoner.

Ja takk
  • Betong (med eller uten armeringsjern)
  • Porebetong (Ytong/Siporex)
  • Lettklinker/leca
  • Annet støpemasse
  • Takstein
  • Teglstein
  • Belegningsstein

Nei takk

Ved levering over 50 kg rivemasser vil det bli et tillegg i prisen, se prisliste her.

Hva skjer med avfallet?

Rivemasser går også under betegnelsen «urene masser», det vil si at avfallet kan inneholde farlig miljøstoffer og er såpass sammensatt at det er svært vanskelig å gjenvinne avfallet. I tillegg er ikke massene egnet for energigjenvinning med forbrenning. Derfor blir rivemasser lagt på deponi hos Indre Østfold Renovasjon.