Datalagring

På alle våre gjenvinningsstasjoner er det en egen låsbar container til innlevering av lagringsmedier, harddisker, mobiler og lignende. Av sikkerhetsmessige grunner står ikke disse containerne lett tilgjengelig på stasjonene, kontakt derfor våre ansatte hvis du har lagringsmedier du ønsker å kaste.

Ja takk
 • Mobiltelefoner
 • Laptoper
 • Nettbrett
 • Harddisker
 • SSD-disker
 • Minnekort
 • Minnepenner
 • Disketter
 • CD/DVD

Nei takk
 • Datakomponenter uten lagringsmedier
 • Kabler

Hva skjer med avfallet

Den låsbare containeren blir hentet at Stena Recycling av personell med sikkerhetsklarering, og sendes til et spesialanlegg for destruksjon av lagringsmedier. Containeren forblir låst frem til den ankommer anlegget, hvor alle data destrueres på en sikker og miljøvennlig måte. Etter at data er forsvarlig destruert blir komponentene enten gjenbrukt eller materialgjenvunnet.