TV og skjermer

Levering: Gratis
Kategori: Elektronikk

TV, skjermer og monitorer kan leveres gratis til alle forhandlere som selger dette og til våre gjenvinningsstasjoner.

Ja takk
  • TV
  • Skjermer
  • Monitorer
  • PC-skjermer

Nei takk
  • Laptop
  • Nettbrett
  • Mobiltelefoner
  • Prosjektorlerret
  • Emballasje

Hva skjer med avfallet

Elektronisk avfall blir transportert til Stena Recycling på Ausenfjellet. Her blir elektronikken miljøsanert, slik at miljøstoffer blir forsvarlig håndtert. Deretter blir avfallet demontert og kvernet til mindre biter. Etter kverningen blir ulike materialer sortert ut for å bli gjenvunnet i nye produkter, dette inkluderer blant annet: glass, plast, jern, aluminium, kobber og gull. Av alt elektronisk avfall Follo Ren sender til Ausenfjellet bli 2 % gjenbrukt. 80 % går til materialgjenvinning. 13,8 % blir energigjenvunnet. 4,2 % blir lagt på deponi.