Små gassbeholdere

Levering: Gratis
Kategori: Farlig avfall

Små gassbeholdere er definert som farlig avfall og er gratis å levere til våre miljøhus. Du kan også levere gassbeholdere til våre gjenvinningsstasjoner. Gassbeholdere som er tomme eller har litt gass igjen, skal ikke kastes i restavfallet.

De fleste forhandlere av gass tilbyr en panteordning eller har påfyllmuligheter. Sjekk med din lokale forhandler.

Større gassbeholdere (2 kg og oppover) skal ikke leveres til miljøhuset.

Ja takk
  • Små propanbeholdere
  • Små butanbeholdere
  • Engangsgassbeholdere

Nei takk
  • Spesialgasser
  • Oksygen
  • Nitrogen