Salmiakk

Levering: Gratis
Kategori: Farlig avfall

Salmiakk er farlig avfall og kan leveres til miljøhuset. Salmiakk kan også leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner og Miljøbilen. Må ikke blandes med klorin. Væsker må leveres i tett emballasje. Hvis emballasjen lekker, må væsken helles over i en egnet tett beholder og merkes med innhold.

Ja takk
  • Salmiakk
  • Ammoniumklorid

Nei takk
  • Klorin
  • Andre rengjøringsmidler