Rengjøringsmidler

Levering: Gratis
Kategori: Farlig avfall

Rengjøringsmidler er farlig avfall og kan leveres til miljøhuset. Du kan også levere rengjøringsmidler gratis til våre gjenvinningsstasjoner og Miljøbilen. Væsker må leveres i tett emballasje. Hvis emballasjen lekker, må væsken helles over i en egnet tett beholder og merkes med innhold.

Ja takk
  • Såper
  • Rengjøringsmidler
  • Bilshampo
  • Bilpolish
  • Sølvpuss
  • Avfettningsmidler

Nei takk
  • Klorin (se egen beholder)
  • Salmiakk (se egen beholder)