Lysstoffrør

Levering: Gratis
Kategori: Farlig avfall

Lysstoffrør er definert som farlig avfall og kan levers til miljøhus. Du kan også levere lysstoffrør til forhandlere som selger dette, uavhengig av type merke.

Vær ekstra forsiktig med lysstoffrør slik at de ikke knuser. Legg de helst tilbake i originalemballasjen før innlevering.

Ja takk
  • Alle typer lysstoffrør

Nei takk
  • Vanlige lyspærer(skal leveres i egen beholder for lyspærer).
  • Lyslenker og julelys (skal leveres som småelektronikk).
  • Armaturer