Impregnert trevirke (eldre type)

Levering: Gratis
Kategori: Farlig avfall

Impregnert trevirke er trevirke som er behandlet for å forlenge trevirkets levetid og for å motstå råte- og insektangrep. Terrassebord er vanligvis laget av impregnert trevirke.

Impregnert trevirke av eldre type (produsert før 01.10.2002) er impregnert med enten kreosot, tungmetaller eller lignende. Dette gjør at eldre impregnert trevirke skal leveres som farlig avfall til våre gjenvinningsstasjoner.

Impregnert trevirke nyere type

Impregnert trevirke av nyere type (produsert etter 01.10.2002) regnes ikke som farlig avfall på grunn av nye miljøvennlige produksjonsmetoder. Impregnert trevirke av nyere type er ikke gratis å levere til gjenvinningsstasjonene. Allikevel skal dette sorters sammen med annen impregner trevirke. Årsaken til dette er utfordringen med å skille mellom de ulike typene av impregnert trevirke. Les mer om impregnert trevirke nyere type.

Hva skjer med avfallet

Impregnert trevirke kvernes til flis, og kjøres videre til forbrenning med energiutnyttelse hos Solør Bioenergi.