Gulvbelegg med ftalater

Levering: Gratis
Kategori: Farlig avfall

Gulvbelegg med ftalater er farlig avfall og skal leveres i egen container merket gulvbelegg på våre gjenvinningsstasjoner. Er du i tvil på om gulvbelegget inneholder ftalater, skal du fortsatt kaste avfallet i containeren merket gulvbelegg.

Ja takk
  • Gulvbelegg
  • Vinylgulv
  • Ftalater
  • Vinylbelegg av PVC
  • Vinylgulvlister

Nei takk
  • Gulvbelegg uten ftalter(restavfall)

Hva skjer med avfallet

Gulvbelegg med ftalater er ikke egnet for materialgjenvinning. Gulvbelegg blir sendt til et godkjent behandlingsanlegg, hvor avfallet blir energigjenvunnet ved forbrenning.