Grovavfall

Levering: Gratis
Kategori: Bygg og grovavfall

Grovavfall skal leveres til våre gjenvinningsstasjoner eller Miljøbilen. Med grovavfall menes avfall som ikke skal kastes i avfallsbeholderne hjemme eller på Miljøpunkt. Typiske eksempler på grovavfall er: byggevarer, dekk, møbler, hageavfall eller lignende.

Klikk her for å se de ulike typer grovavfall du kan levere til gjenvinningsstasjonen