Gipsplater med fliser

Levering: Kvotebelastning
Kategori: Bygg og grovavfall

Gipsplater med fliser kan leveres til våre gjenvinningsstasjoner, enten hele plater eller småbiter. Gipsplater med fliser skal leveres i egen container merket «Gipsplater med fliser», det skal ikke leveres i container merket «Gips».

Hva skjer med avfallet?

Kombinasjonen gips med fliser går ikke å skille i sorteringsanlegg. Dette leveres til eget godkjent deponi for gipsholdige produkter.