Gips

Levering: Kvotebelastning
Kategori: Bygg og grovavfall

Gips leveres til våre gjenvinningsstasjoner, enten hele plater eller småbiter. Maling, tapet, skruer og beslag trengs ikke å fjernes før innlevering. NB: Gipsplater med fliser leveres i egen container på gjenvinningsstasjonen.

Hva skjer med avfallet?

Gipsen blir sendt til et gjenvinningsanlegg i Fredrikstad. Her blir metaller, treverk og papp skilt ut. Deretter blir gipsen kvernet og går videre som råmateriale til produksjon av ny gipsplater. Gips har en gjenvinningsgrad på 100 prosent.