Gassbeholdere

Levering: Gratis
Kategori: Farlig avfall

Gassbeholdere er definert som farlig avfall og er gratis å levere til våre gjenvinningsstasjoner. Gassbeholdere som er tomme eller har litt gass igjen, skal ikke kastes i restavfallet.

De fleste forhandlere av gass tilbyr en panteordning eller har påfyllmuligheter. Sjekk med din lokale forhandler.

Ja takk
  • Propanbeholdere
  • Butanbeholdere
  • Engangsgassbeholdere

Nei takk
  • Spesialgasser
  • Oksygen
  • Nitrogen