Brannslukningsapparat

Levering: Gratis
Kategori: Farlig avfall

Brannslukningsapparater er definert som farlig avfall og kan leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner. Brannslukningsapparater skal ikke kastes i restavfallet

Alle typer brannslukningsapparater kan leveres: skum, pulver og CO2.

Hva skjer med avfallet

Oppbrukte og utgåtte brannslukningsapparater blir sendt til Miljø Norge for gjenbruk. Miljø Norge utfører service og vedlikehold på brannslukningsapparatene i henhold til Norsk Standard 3910. Etter gjennomgått service og vedlikehold blir brannslukningsapparatene sendt ut til forhandlere.