Batterier

Levering: Gratis
Kategori: Farlig avfall

Batterier er farlig avfall og kan leveres til miljøhus. Du kan også levere batterier gratis til alle forhandlere som selger batterier. Store batterityper, f.eks: elsykkelbatteri, må leveres til gjenvinningsstasjon.

Teip polene på oppbrukte batterier før lagrer de i for eksempel isboks, syltetøyglass ect. Det er ofte litt restenergi i batteriene, og da unngår du at de utgjør en brannfare.

Ja takk
 • Alkaliske batterier
 • Knappcellebatterier
 • Litiumbatterier
 • NiCD-batterier
 • NiMH-batterier
 • Oppladbare batterier
 • Mobilbatterier
 • Sparkesykkelbatteri
 • Elsykkelbatteri

Nei takk
 • Bilbatteri
 • Sparkesykkelbatteri
 • Elsykkelbatteri

Hva skjer med avfallet?

Batterier blir sendt til sortering hos Stena Recycling i Frogner utenfor Lillestrøm. Her blir batteriene sortert ut i fra ulike typer og størrelser. Etter utsortering blir de ulike batteritypene sendt til ulike gjenvinningsanlegg. Batterier har en materialgjenvinningssgrad på 96 prosent.