Asbest

Levering: Gratis
Kategori: Farlig avfall
Tilbake

Asbest er et byggemateriale som er helseskadelig og er derfor farlig avfall. Asbest ble mye brukt som byggemateriale i ulke former frem til 1985, derfor vil flere oppleve å måtte håndtere asbest i oppussingsprosjekter.

Asbestprodukter som eternitt finnes som blant annet takplater, kledningsplater, rør og ventilasjonskanaler.

Asbest kan forårsake flere alvorlige sykdommer, blant annet kreft. Risikoen for helseskade oppstår først når asbestfibre løsner fra asbestmaterialet. Dette kan skje når asbestmateriale blir skadet. Derfor er det viktig å benytte riktig beskyttelsesutstyr nå du håndterer asbest. Les mer om arbeid med asbest (arbeidstilsynet)

Levere asbest

Asbest skal leveres til våre gjenvinningsstasjoner. Her kan du levere opp til 200 kg. På grunn av helsefaren rundt asbest er det viktig at du følger disse retningslinjene:

  • Asbest skal være pakket inn i to lag plast av typen bygningsplast. Plasten skal dekke hele asbestmaterialet.
  • Alle skjøter og bretter skal være tapet med sterk teip.
  • Maks 25 kg per kolli. Kolli med vekt over 25kg må leveres på pall, som kan løftes av gaffeltruck. Ved bruk av pall må det ligge et lag plast mellom pallen og asbest. Pallen og asbesten må ikke ha direkte kontakt.
  • Merkes tydelig med «Asbest».
  • Gi beskjed til våre ansatte at du kommer med asbest.
  • Alle emballasje for innpakning må kunden bekoste selv.

Over 200 kg

Har du mer enn 200 kg må dette leveres til Retura Østfold i Askim. Klikk her for veibeskrivelse.

Ved ankomst hos Retura Østfold oppgir du at er privatkunde fra Follo og du betaler som næringskunde. Ta vare på kvitteringen og søk refusjon hos oss. Klikk her for refusjonsskjema. Du vil få refundert behandlingskostnadene ved innlevering av asbest til Retura Østfold. Transportkostnader må kunden dekke selv.

Ved levering til IØR/Retura gjelder følgende regler:

  • Asbestavfallet skal være stablet på pall.
  • Anbefalt makshøyde på pallen er 1 m.