Ingen adgang for private kunder fra andre kommuner

Gjenvinningsstasjonene til Follo Ren er et offentlig tjenestetilbud, eid og betalt av kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås. I den situasjonen vi befinner oss i, med begrensning av smittefare og med et ønske om å fortsette å ha våre...
 

Juletips

    Gavepapir Husk at gavepapir skal sorteres som restavfall. Årsaken til dette er at mesteparten av gavepapiret som selges i dag er av en slik kvalitet at det ikke kan gjenvinnes som annet papir. Gavepapiret inneholder ofte store mengder...