Avklaring av ansvarsforhold avfallsbrønn

Follo Ren IKS (heretter kalt Follo Ren)
Org.nr. 975 804 569
Kveldroveien 4
1407 Vinterbro
Telefon: 90 80 40 10­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Epost: post@folloren.no

Dette informasjonsskrivet er en tydeliggjøring av borettslagets/sameiets ansvar i forbindelse med drift- og eierforhold av helt og delvis nedgravde avfallsbrønner.

Grunnlaget er hjemlet i renovasjonsforskriften for din kommune. Denne finner du på: https://folloren.no/hjemme/renovasjonsforskrifter/
Spesielt relevant for dette dokumentet er punkt § 8 og § 9A.

1. Eierskap

Det er borettslaget/sameiet som eier de nedgravde avfallsbrønnene. Dette gjelder både innkast, innercontainer og yttercontainer, og for den delvis nedgravde avfallsbrønnen også oppsamlingsposen. Se bildeforklaring nedenfor.

Unntak: Noen steder har Follo Ren finansiert den nedgravde avfallsbrønnen for glass- og metallemballasje. Bakgrunnen for at Follo Ren har finansiert disse er at alle innbyggerne i området skal kunne benytte dem. Follo Ren er eier av selve avfallsbrønnen, og dermed ansvarlig for vedlikeholdet av selve enheten. Når det gjelder vedlikehold av området rundt, inkludert strøing og måking, pålegger dette borettslaget/sameiet da de ligger i tilknytning til de andre avfallsbrønnene i området. Se punkt 2.2 om tilstrekkelig måking.

Nedgravd avfallsbrønn

Nedgravd avfallsbrønn bestående av innkast, innercontainer og yttercontainer

Delvis nedgravd avfallsbrønn

Delvis nedgravd avfallsbrønn med innkast, oppsamlingspose og yttercontainer

2. Borettslagets/sameiets ansvar og plikter

Borettslaget/sameiet har ansvar for følgende:

2.1 Vedlikehold og renhold

Vedlikehold og renhold av de nedgravde avfallsbrønnene og alle kostnader knyttet til dette. Dette inkluderer blant annet (listen er ikke uttømmende):

 • Smøring av bevegelige deler
 • Renhold av lokk og innkast
 • Renhold av innsiden og utsiden av nedgravd avfallsbrønn
 • Fjerning av vann i nedgravd avfallsbrønn
 • Reparasjoner og utskifting av deler

Follo Ren anbefaler at de nedgravde avfallsbrønnene vaskes regelmessig for å utvide levetiden og unngå luktproblematikk.

2.2 Tilgjengelighet for tømming

De nedgravde avfallsbrønnene skal til enhver tid kunne tømmes. Dette innebærer blant annet:

 • Tilstrekkelig måking. For helt nedgravde avfallsbrønner må plattformen måkes og skrapes for is i vinterhalvåret. Follo Ren anbefaler sterkt at det måkes 1 meter rundt plattformen, for å minimere vanninntrengning. I tillegg må det for både delvis nedgravde avfallsbrønner og helt nedgravde avfallsbrønner måkes i forkant av brønnene der renovasjonskjøretøyet skal stå ved tømming.
 • Trær og vekster. Trær og vekster som kan vokse over og rundt brønnene må beskjæres slik at de ikke er til hinder i løftehøyden og vokser for nære avfallsbrønnen.
 • Andre hindringer. Plassen der renovasjonskjøretøyet skal stå ved tømming må være fri for parkerte biler og andre hindringer.

2.3 Ekstratømming ved utilgjengelighet

Dersom borettslaget/sameiet ikke har sørget for at de nedgravde avfallsbrønnene er tilgjengelige for tømming eller i tilstrekkelig stand, jf. punkt 2.1 og 2.2, vil ikke de nedgravde avfallsbrønnene bli tømt på tømmedag. Borettslaget/sameiet står da ansvarlig for bestilling av ekstratømming og kostnadene dette innebærer.

3. Follo Ren sitt ansvar og plikter

Follo Ren har ansvar for følgende:

 • Tømming av de nedgravde avfallsbrønnene på fast frekvens/tømmedag. Endringer kan forekomme, for eksempel ved høytidsdager.
 • Ha oppdatert oversikt over tømmedag tilgjengelig på nettsider og i Follo Ren-appen
 • I samarbeid med eksternt firma å tilby vask av nedgravde avfallsbrønner. Kostnaden for vask av de nedgravde brønnene må borettslaget/sameiet selv bekoste, da dette ikke er inkludert i renovasjonsavgiften

Dersom Follo Ren ikke sørger for tømming på fastsatt tømmedag, jf. punktene over, står selskapet ansvarlig for tømming og kostnadene dette innebærer.

4. Kontaktpersoner

Borettslag/sameie står ansvarlig for å holde Follo Ren oppdatert på kontaktinformasjon til styret. Dette for å kunne kommunisere, gi relevant informasjon til styret i borettslaget/sameiet, og gi tilbud om vask.

5. Bekreftelse på gjennomlest dokument

Fyll ut skjemaet under som bekreftelse på at dokumentet er gjennomlest.