Avtalevilkår hageavfallsabonnement

Hageavfallsabonnement er en ekstratjeneste som renovasjonsselskapet Follo Ren IKS tilbyr sine innbyggere. Kostnadene er til selvkost og skal bæres av de som kjøper denne ekstratjenesten.

Abonnementstjenesten omfatter

Utlån av ett stykk 240 liter eller 360 liter avfallsbeholder med grønt lokk for bruk til hageavfall per abonnement. Tømming av beholder hver 4. uke i sesongen 1. mai til 31. oktober (hos noen abonnenter vil første tømming skje i slutten av april). Abonnementet fornyes automatisk hvert år inntil skriftlig oppsigelse foreligger. 

Hvem kan ha egen beholder for hageavfall?

Follo Ren benytter vanlige, store renovasjonsbiler for tømming av hageavfall. De små renovasjonsbilene kan ikke benyttes til denne tjenesten, og abonnenter som bor i veier der slike biler benyttes vil dessverre ikke kunne inngå avtale om henting av hageavfall. Er du i tvil om hva som gjelder for din adresse, kan du kontakte kundeservice: post@folloren.no.

Utover dette er det ingen begrensning for hvem som kan bestille hageavfallsabonnement. Enten om man bor i enebolig, er leietaker eller bor i borettslag og sameie. Styrer i borettslag/sameier kan opprette egne felles abonnementsavtaler for borettslaget/sameiet.

Krav til abonnenten

Beholderen må stå inntil veikant før kl. 06:00 på tømmedag. Informasjon om tømmedager vil opplyses på våre nettsider, og vil være tilgjengelig med varsling via Follo Ren-appen. Etter tømming blir beholder satt i veikant og abonnent må selv trille denne tilbake til ønsket sted.

Beholderen må ikke veie mer enn 40 kg. Beholdere som er for tunge eller inneholder feilsortert avfall vil ikke bli tømt og bunter som ikke tilfredsstiller kravene, vil ikke bli tatt med. Hageavfall skal kastes løst i beholderen, og ikke legges i sekker eller poser.

Abonnenten er til enhver tid forpliktet å følge sorteringskravene gjeldene for hageavfallsabonnementet.

Abonnenten må selv oppbevare beholderen i vinterhalvåret.

Sorteringskrav

Hva som kan kastes i beholder:

Gress, planterester, kvister, grener, løv, avskårne blomster og nedfallsfrukt.

I tillegg kan abonnenten sett ut én bunt med kvister og tynne grener ved hver tømming.

  • Kvister/grener må ikke være mer enn 1,5 meter lange.
  • Bunten kan ikke ha en omkrets større en 1,5 meter.
  • Kvister/grener buntes sammen med tau eller hyssing av type sisaltau/naturtau (ikke syntetisk tau eller ståltråd).
Eksempel på bunt ved siden av hageavfallsbeholder
Hva kan ikke kastes i beholder:

Grener over 5 cm i diameter og 1,5 meter i lengde, jord, stein, grus og alt avfall som ikke er å regne som hageavfall. F.eks: Leca, betong, plastsekker, blomsterpotter, hageutstyr og lignende. Feilsortering kan føre til at beholder ikke blir tømt.

Hva skjer med hageavfallet?

Hageavfallet blir til førsteklasses kompost og jordblandinger.

Priser

Pris per abonnement:

BeholderstørrelsePris sesong 2024 (inkl. mva)
240 liter (ca 2,5 søppelsekker)780,-
360 liter (ca 4 søppelsekker)960,-
Gebyr for beholderbytte375,-
Prisene vil kunne reguleres hvert år i henhold til selvkost

Fakturering

Gjennom kommunale avgifter

Hvis abonnenten betaler renovasjonsgebyr igjennom faktura for kommunale avgifter, vil hageavfallsabonnementet også bli fakturert sammen med kommunale avgifter. Hageavfallsabonnementet vil være synlig på faktura for 3. termin. Avgiften vil stå oppført på egen linje, slik at man lett kan skille den fra øvrige renovasjonsgebyr.

Direktefakturering

Hvis abonnenten ikke betaler renovasjonsgebyr igjennom faktura for kommunale avgifter, vil abonnenten motta en egen faktura direkte fra Follo Ren for hageavfallsabonnementet. Dette gjelder typisk abonnenter som: sameier, borettslag og leietakere.

Endring av beholderstørrelse

Det er mulig å endre beholderstørrelse i et pågående abonnement, frem til og med juli innværende sesong. Beholderbytte fra og med 1. august er ikke mulig, grunnet kommunens faktureringsordning. Beholderbytte meldes på folloren.no. Det vil bli fakturert for den størrelsen på beholder som er registrert på faktureringstidspunktet i august.

Gebyr for beholderbytte står oppgitt under punktet «Priser».

Oppsigelse av abonnement

Abonnementet fornyes automatisk hvert år inntil skriftlig oppsigelse foreligger. Ved oppsigelse av abonnement, vil hageavfallsbeholderen bli hentet inn.

Kunden som inngår avtalen, er også ansvarlig for å si opp avtalen ved eventuell flytting fra eiendommen.

Det gis ikke mulighet for kreditering.

Oppdatert: 27.02.2024