Abonnementsavtale for henting av hageavfall

Dette er en ekstratjeneste som renovasjonsselskapet Follo Ren IKS tilbyr sine innbyggere. Kostnadene er til selvkost og skal bæres av de som kjøper denne ekstratjenesten.

Abonnementstjenesten omfatter:

Utlån av ett stykk 240 liter eller 360 liter avfallsbeholder med grønt lokk for bruk til hageavfall per abonnement. Tømming av beholder hver 4.uke i sesongen 1. mai til 31. oktober.

Abonnementet fornyes automatisk hvert år inntil skriftlig oppsigelse foreligger. Abonnenten må selv oppbevare beholderen i vinterhalvåret.

Follo Ren vil benytte vanlige, store renovasjonsbiler for tømming av hageavfall. De små renovasjonsbilene kan ikke benyttes til denne tjenesten, og abonnenter som bor i veier der slike biler benyttes vil dessverre ikke kunne inngå avtale om henting av hageavfall.

Hva kan leveres?

  • Gress, planterester, kvister, løv, avskårne blomster og nedfallsfrukt

Hva kan ikke leveres?

  • Jord, stein, grus, Leca, betong og grener over 5 cm i diameter og over 1,5 meter i lengde (leveres til gjenvinningsstasjonen).
  • Plastsekker, blomsterpotter og annet hageutstyr

På tømmedag kan det ved siden av beholder settes ut maks 1 bunt med kvister og tynne grener, omkrets (hyssinglengde) maks 1,5 meter:

  • Grener som leveres i bunt skal buntes samme med tau eller hyssing (ikke syntetisk tau eller ståltråd).
  • Grenene må ikke være mer enn 1,5 meter lange.
Eksempel på bunt ved siden av hageavfallsbeholder

Hva skjer med hageavfallet?

Hageavfallet blir til førsteklasses kompost og jordblandinger.

Priser:

Pris per abonnement:

BeholderstørrelsePris  sesong 2024 (inkl. mva)
240 liter (ca 2,5 søppelsekker)780,-
360 liter (ca 4 søppelsekker)960,-

Prisene indeksreguleres hvert år.

Ved oppsigelse av abonnement henter vi beholderen inn og det vil tilkomme et administrasjons -og innhentingsgebyr på kr 350,- inkl mva. Det samme gebyret vil bli belastet ved bytte av beholderstørrelse

Fakturering:

Fra 2020 vil kostnaden for hjemmehenting av hageavfall komme på faktura fra kommunen, sammen med øvrige kommunale avgifter. Avgiften vil stå for seg selv på en egen linje, slik at dere lett kan skille denne fra øvrige renovasjonskostnader. Den kommer med på faktura for kommunale avgifter for 3. termin. Dersom man ikke deltar i ordningen hele sesongen, vil man allikevel måtte betale for hele sesongen. Det gis ikke mulighet for kreditering.

 

Krav til abonnenten:

Beholderen må settes/stå inntil veikant før kl. 06:00 på tømmedag. Informasjon om tømmedager vil opplyses på våre nettsider, og være tilgjengelig med varsling via app på smarttelefonen. Etter tømming blir beholder satt i veikant og abonnent må selv trille denne tilbake til ønsket sted.

Beholderen må ikke veie mer enn 40 kg. Beholdere som er for tunge eller inneholder feilsortert avfall vil ikke bli tømt og bunter som ikke tilfredsstiller kravene, vil ikke bli tatt med.